Vodotěsnost

Pouhé označení „water resistant“ se používá u hodinek, které se nesmějí dostat do kontaktu s vodou. Maximum působící vody pro ně představuje vzdušná vlhkost. Takto označené hodinky si s sebou rozhodně nebereme do vany ani do bazénu.

Označení „water resistant“ spolu s označením hloubky v metrech nebo tlaku v atmosférách (atm) se používá u odolnějších hodinek. Vodotěsnost hodinek se běžně udává ve třech různých jednotkách. V metrech (M), barech (BAR) nebo atmosférách (ATM). Všechny tři jednotky označují jednu veličinu a tou je tlak vodního sloupce, který na hodinky působí. Jeden metr vodního sloupce odpovídá tlaku 0,1 baru nebo 0,1 atmosféry. Když je tedy uveden na hodinkách údaj 100M, 10 BAR nebo 10 ATM, vždy to znamená, že hodinky v laboratorních podmínkách vydrží tlak vody, který je v 8 - 10 metrech při normou stanovené teplotě a hustotě vody.

Často však vzniká mylný předpoklad, že tato hodnota zároveň znamená hloubku, do které se s hodinkami bez úhony může potopit i majitel hodinek. Teoreticky tomu tak je, pokud se člověk potopí do čisté klidné vody bez hnutí a za stálé teploty. Taková situace je však více než málo pravděpodobná, skutečná bezpečná hloubka v běžném životě je daleko nižší. Testy hodinek probíhají v laboratorních podmínkách, a tedy za ideálních předpokladů. Ty ale při potápění běžně nenastanou. Namáhání hodinek pod vodou závisí také na tom, jak se s nimi pohybujete, zda s nimi do něčeho neudeříte. Pokud se potápíte v moři, ohrožuje je agresivní slaná voda a chemikálie.

Obecně tedy platí, že 1 metr sloupce vody je 0,1 ATM nebo 0,1 BAR. Hodinky označené jako odolné 30M/3 ATM se hodí tak maximálně na procházku v lehkém letním dešti, ale na koupání ani byste je brát rozhodně neměli. Hodinky s označením 50M/5 ATM jsou vhodné pro pár kapek vody při mytí rukou, pod vodu ale také nesmí. Před sprchováním i koupáním si hodinky vždy raději sundejte, jelikož se nejedná o hodinky určené k plavání a při proniknutí vody dovnitř by vám nemohla být uznána záruka. Koupat byste se měli teprve s hodinkami s vodotěsností 100M/10 ATM. Neznamená to však, že se s hodinkami můžete potápět do hloubky 100 metrů, protože při pohybu rukou se tlak proměňuje. Hodinky jsou vhodné pro šnorchlování do hloubky maximálně do 20 metrů. Pro potápění s přístroji jsou vhodné teprve hodinky snášející tlak 200 metrů, tedy od 200M/20 ATM a profesionální potápěčské hodinky označené  vodotěsností 1000M/100 ATM.


Jak zacházet s hodinkami s vodotěsností 100 metrů (10 ATM a 10 bar) a vyšší

  • Při styku se silně chlorovanou nebo mořskou vodou hodinky opláchněte v pitné vodě a osušte je.
  • Pokud není uvedeno v návodu jinak, nikdy nemanipulujte s korunkou hodinek nebo tlačítky pod vodou.
  • Před plaváním nebo potápěním vždy zkontrolujte korunku hodinek, zda není povytažena.
  • Pokud ano, tak ji zacvakněte, jinak hodinky nebudou vykazovat vodotěsnost.

U vodotěsných hodinek si nikdy nevyměňujte baterii sami. Využijte vždy autorizované hodinářství!

Vysoký teplotní kontrast snižuje vodotěsnost – např. při saunování, přechodu z přímého slunce do ledové vody apod. Hodinkám obecně nesvědčí teplá, nebo dokonce horká voda!

V případě, že se přece jen dovnitř strojku dostane voda nebo zkondenzovaná pára, předejte hodinky co nejdříve odbornému servisu. Zabráníte tak ještě větší škodě.


Vodotěsnost a reklamace

Jakmile dojde k poškození hodinek vodou z důvodu vytažené korunky nebo používání tlačítek pod vodou, nemůžeme vám, bohužel, uznat reklamaci. Reklamaci nelze uznat také při poškozeních vzniklých vodou u hodinek, které nejsou určené do vody, to je s vodotěsností 3 ATM a 5 ATM. Buďte proto na své hodinky maximálně opatrní!