Ukazatel přílivu

Funkce určená především pro rybáře a námořníky. Čas přílivu a odlivu je u digitálních hodinek určen za pomocí souřadnic GPS. U některých modelů je tento ukazatel zobrazen jako graf.
U analogových hodinek je příliv zobrazen na stupnici pomocí ručičky. Tato ručička se otáčí ve směru hodinových ručiček. Hladina moře stoupá, když ručička ukazuje vlevo od Low tide (Nízká hladina) k High tide (Vysoká hladina). S přílivem a stoupající vodou připlouvají houfy drobných ryb následovány velkými dravci. Loví se při proudící stoupající vodě minimálně 3 hodiny před kulminační dobou přílivu a ještě 1 – 2 hodiny po maximálním stavu vody.
Odliv nastává ve chvíli, kdy ručička ukazuje vpravo od High tide k Low tide. 

Tato funkce je přímo závislá na funkci fází měsíce.