Ukazatel minut

U analogových hodinek je ukazatelem minut větší ze dvou nebo tří ručiček (je-li přítomna i stále jdoucí sekundová), které zobrazují čas. 
U digitálních hodinek bývá ukazatelem minut druhé dvojčíslí představující čas zobrazený na displeji. První dvojčíslí představuje hodiny a případné třetí dvojčíslí sekundy (např. 13:00:21).