Ukazatel hodin

U analogových hodinek je ukazatelem hodin menší ze dvou nebo tří ručiček (je-li přítomna i stále jdoucí sekundová), které zobrazují čas. 
U digitálních hodinek bývá ukazatelem hodin první dvojčíslí zobrazené na displeji. Druhé dvojčíslí představuje minuty a případné třetí dvojčíslí sekundy (např. 13:00:21).