Tourbillon

Mimořádně složitý mechanismus u mechanických hodinek, který vyrovnává rozdíly chodu v různých polohách. Mechanické hodinky se setrvačkou vykazují jisté změny chodu v závislosti na poloze stroje. Proto se nejlepší hodinky testují v pěti nebo šesti polohách. Tourbillon problém obchází tak, že setrvačka, kotva i krokové kolo je v lehké kleci, upevněné na hřídeli vteřinového kola, takže se za chodu neustále otáčí jednou za minutu kolem své osy. Tím se prakticky vyrovnají odchylky chodu ve čtyřech polohách.