Teploměr

Vestavěné čidlo pro změření teploty ovzduší. Tělesná teplota může hodnoty zkreslovat, proto je pro přesné měření doporučeno hodinky sejmou ze zápěstí a nechat pár chvil adaptovat v daném klimatickém prostředí.