Multialarm

Jednoduchý alarm opakující se každých 24 hodin spolu s jedním nebo více alarmy v pevně určenou dobu (čas, den, měsíc).  Tři a více alarmů na sobě můžou být nezávislé, což je zvláště vhodné pro pravidelné užívání léků nebo opakující se činnosti. Některé modely jsou vybaveny také vypínatelným hodinovým signálem, který oznámí každou celou hodinu.