GMT

Disponují-li hodinky funkcí GMT (Greenwich Mean Time), znamená to, že jsou schopny zobrazovat čas v dalším, druhém, odlišném časovém pásmu, než zobrazuje primární ukazatel času.
Greenwich Mean Time je střední čas, který je vztažen k nultému poledníku, jenž prochází hvězdárnou Greenwich v Londýně. GMT je odvozen od pohybu rotující planety Země, avšak vzhledem k jejímu nepravidelnému tvaru a zpomalující se rotaci okolo zemské osy se GMT střední čas postupně zkracuje a ztrácí přesnost.
Zkratka GMT je v široké veřejnosti a u výrobců hodinek tak hluboce zakořeněna, že se označení GMT užívá dodnes, přesto že se střední čas přestal používat v roce 1972, kdy se přešlo na modernější UTC.