Chronograf/stopky

Funkce pro přesné odměřování kratších časových intervalů. Chronograf se pozná podle dvou tlačítek nad a pod korunkou a podle několika malých subčíšelníků s ručičkami.  U elektronických chronografů se odměřovaný čas zobrazuje digitálně. Některé modely umožňují měřit více mezičasů (Split time).