Automatické hodinky - Co byste měli vědět?

Téměř na žádné téma nedostáváme tolik dotazů jako na téma automatických hodinek. Pravděpodobně nejčastější otázka zní: Opravdu se pouze automatické hodinky řídí automaticky? Odpověď zní jednoznačně ne. Automatické hodinky běží tak dlouho, dokud je natažena tzv. hlavní pružina. Hlavní pružina je napínána buď natahováním hodinek otáčením korunky, nebo pohybem uživatele, který pohybuje kyvným závažím, a tím natahuje hlavní pružinu. Není-li hlavní pružina napnuta, automatické hodinky se zastaví a musí být nejprve znovu nataženy nebo pohybem znovu uvedeny do chodu. Quartzové hodinky běží tak dlouho, dokud baterie dodává hodinkám energii. Pokud je baterie vybitá, hodinky se zastaví a baterie se musí vyměnit.

Pokud je hlavní pružina napnnutá (automatické hodinky) nebo baterie plná (quartzové hodinky), pak oboje hodinky běží automaticky, přičemž automatické v tomto kontextu znamená, že nemusíte dělat nic zvláštního, aby hodinky běžely.

V užším smyslu jsou automatické hodinky podformou mechanických hodinek. Mechanický znamená, že k chodu hodinek není třeba žádný zdroj elektrické energie. U mechanických hodinek se v zásadě rozlišují modely s ručním nátahem a automatické hodinky.

U modelů s ručním nátahem lze hlavní pružinu napnout pouze natažením hodinek pomocí korunky. U hodinek s automatickým nátahem se k průběžnému napínání hlavní pružiny využívá kinetická energie. Můžete si to představit takto: Ráno vstanete, nasadíte si na zápěstí automatické hodinky a pochodujete nejprve do pekárny pro čerstvé rohlíky. Při chůzi se vaše ruce pohybují a stejně tak se pohybuje i takzvané oscilační závaží ve vašich automatických hodinkách. Kinetická energie kmitajícího závaží se využívá k automatickému natahování hlavní pružiny. Odtud pochází termín automatické hodinky.